Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Eksploatacja przyłącza wodociągowego

Istnieje możliwość podpisania z MWiK umowy na przejęcie przyłącza wodociągowego do eksploatacji, w ramach której dokonywane będą niezbędne naprawy, płukanie przewodu, wymiana armatury oraz usuwanie awarii przejętego przyłącza.