Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Naprawa wodociągu

Prace naprawcze polegają na przeprowadzeniu wstępnej oceny rodzaju nawierzchni, warunków gruntowych, głębokości posadowienia przewodu, zabezpieczeniu wykopu i terenu. Główne rodzaje uszkodzenia rurociągów to: pęknięcie poprzeczne lub podłużne, nieszczelność w rurociągu spowodowana korozją lub wadą materiału, niesprawność armatury, uszkodzenie złączek i kształtek. Po ustaleniu miejsca awarii brygada remontowa naprawia uszkodzony odcinek przewodu, przyłącza wodociągowego lub instalacji wewnętrznej poprzez montaż opaski naprawczej, montaż doszczelniacza lub wycięcie uszkodzonego i wstawienie nowego odcinka przewodu. Metoda naprawy zależna jest od rodzaju awarii. Roboty kończy przeprowadzenie prac wykończeniowo-porządkowych bezpośrednio związanych z naprawą. Poza Zakładem Sieci Wodociągowej realizacją usługi zajmuje się także Zakład Eksploatacyjny Fordon.