Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Budowa przyłącza wodociągowego

Budowę przyłącza wodociągowego przeprowadza się przy zastosowaniu rur PE zazwyczaj o średnicach Dn 32-40 mm. Rurę wodociągową łączy się z przewodem rozdzielczym poprzez opaskę nawiercającą i zasuwkę odcinającą. Ułożony przewód zostaje poddany płukaniu. Od strony budynku przyłącze wodociągowe łączy się poprzez zestaw wodomierzowy z instalacją wewnętrzną. Przed całkowitym zasypaniem przyłącze poddaje się próbie szczelności. Prace obejmują również wymagane odtworzenie nawierzchni ulic, chodników, terenów zielonych oraz wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

W celu skorzystania z usługi budowy przyłącza wodociągowego klient, będący właścicielem nieruchomości, składa w siedzibie Spółki zlecenie usługi, zaznaczając odpowiednią rubrykę znakiem „X” (budowa przyłącza wodociągowego).

W celu poznania procedur, w ramach których budujemy przyłącza wodociągowe, zapraszamy do zapoznania się z kompleksową usługą Projektujemy i Budujemy.