Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Montaż nowego wodomierza

Usługa obejmuje przygotowanie podejścia pod instalowany wodomierz, montaż wodomierza klienta lub wodomierza dostarczonego przez MWiK oraz sprawdzenie szczelności połączeń. Oferujemy również montaż wodomierza z nakładką radiową, umożliwiającą dokonywanie zdalnych odczytów.