Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Wymiana wodomierza

Wymiana wodomierza ogrodowego lub/i lokalowego jest usługą kompleksową świadczoną w przypadku uszkodzenia posiadanego wodomierza lub utraty ważności jego cechy legalizacyjnej. Czynności obejmują demontaż dotychczasowego wodomierza, zainstalowanie nowego wodomierza wraz z jego plombowaniem. Dla wygody naszych klientów oferujemy również możliwość wymiany wodomierza na wodomierz z nakładką radiową, umożliwiającą dokonywanie zdalnych odczytów przez pracownika MWiK, bez konieczności zapewnienia do niego dostępu.