Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Wypożyczenie stojaka hydrantowego

Dysponujemy stojakami z wbudowanym zestawem wodomierzowym montowanym na hydrancie podziemnym, umożliwiającymi okresowe pobieranie wody w lokalizacjach, w których nie ma opomiarowanego punktu poboru.