Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Czyszczenie studni wodomierzowej

Usługa dla właścicieli posesji, na terenie których zlokalizowane są studnie wodomierzowe wymagające doraźnego lub okresowego oczyszczania z nagromadzonych zanieczyszczeń stałych lub płynnych.