Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Pozostałe usługi wodomierzowe

Usługi obejmują legalizację, ekspertyzę i sprawdzenie wodomierza.