Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Usługi instalacyjne

Usługi instalacyjne to gama usług wodomierzowych związanych z:
- przebudową instalacji na podejściu wodomierzowym,
- przebudową instalacji połączoną ze zmianą lokalizacji wodomierza,
  z wbudowaniem wodomierza lub ze zmianą typu wodomierza,
- wymianą oraz nowym wbudowaniem zaworów i zasuw.