Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Porównanie efektywności systemu i jego elementów przed inwestycjami i obecnie

zaproszenie-1Serdecznie zapraszamy na konferencję pt.„Porównanie efektywności systemu i jego elementów przed inwestycjami i obecnie”. Celem tej konferencji  jest zaprezentowanie na przykładzie Bydgoszczy długotrwałych – obliczonych na kilkadziesiąt lat - efektów i opłacalności inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wynikających z nich korzyści dla miasta i mieszkańców. Konferencja, podczas której zagadnienia referować będą eksperci i praktycy, pokaże, w jak szerokim zakresie i w jak znaczącym stopniu inwestycje, które bydgoskie Wodociągi przeprowadziły w ciągu 13 lat przy wsparciu Unii Europejskiej, zmieniły obraz Bydgoszczy, podniosły bezpieczeństwo i  jakość życia w mieście oraz poprawiły komfort i warunki prozdrowotne mieszkańców. Taki wydźwięk konferencji zapewnia szeroki zakres tematyczny referatów, począwszy od systemów ujmowania wody dla potrzeb bydgoskich Wodociągów, wykorzystania modeli symulacyjnych do planowania modernizacji kanalizacji deszczowej czy oczyszczania ścieków miejskich w Bydgoszczy, po monitoring systemu zaopatrzenia w wodę i poprawę jakości wody w Brdzie.

Tematy poruszone podczas konferencji zostaną zebrane i rozwinięte w planowanym wydaniu monografii - pracy zbiorowej autorstwa prelegentów konferencji oraz ekspertów MWiK i krajowych ośrodków naukowych.

Konferencja w Hali Pomp MWiK w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej adresowana jest przede wszystkim do firm wodociągowych  i środowisk branżowych w miastach, które nie podjęły jeszcze inwestycji wod-kan, a dzięki konferencji uzyskają wiedzę, która wesprze je w tym wyzwaniu.
Jesteśmy przekonani, że z tej wiedzy skorzystają też miasta, które inwestycje wod-kan mają już za sobą i podczas konferencji potwierdzą walory bydgoskich inwestycji oraz ich wpływ na porządkowanie gospodarki wod-kan w każdym mieście.

 

Rejestracji należy dokonać online na stronie www.efektywnoscsystemu.systemcoffee.pl do dnia 13.04.2018

 

 Koszt udziału w konferencji 300,00 PLN +VAT za osobę