Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Harmonogram 15. - 19.10

Harmonogram planowych wyłączeń sieci  wodociągowych

w dniach 15.10 do 19.10.2018r

od godz. 08:00 do 16:00

 

 

Lp.

DATA

                                               ULICA

1

15.10

Tuńczykowa 5,  Skalarowa,  Waleniowa  (od nr 1 do nr 7)

2

16.10

Łowiskowa (od nr 1 do nr 65)

3

17 i 18.10

Łowiskowa ( do końca), Rekinowa ( od nr 53 do nr 67)

4

19.10

Przyczółek