Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Wydarzenia

Biuro Obsługi Klienta

O nas

Infrastruktura

Projekty Unijne

Zgłoszenie stanu licznika

Podanie stanu wodomierza nie powoduje odejścia MWiK od dotychczasowej formy odczytu zgodnie z zawartą umową. Nie zwalnia również od obowiązku udostępniania wodomierza do kontroli.  W szczególnych przypadkach faktury mogą być wystawione poza ustalonym harmonogramem.

Pola obowiązkowe oznaczono gwiazdką. Numer książki i numery wodomierzy znajdują się na fakturach

 

faktura str1

 

faktura str2

 

 

 

 

  • id
  • date time
    calendar
  • calendar
  • security image

 

Zestawienia zbiorcze prosimy przesyłać: ZBIORCZE

Zgłoszenie stanu wodomierza nie zwalnia odbiorcy od obowiązków wynikających z Art.7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747)