Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Wydarzenia

Biuro Obsługi Klienta

O nas

Infrastruktura

Projekty Unijne

O firmie

mwik oczyszMWiK jako Spółka prawa handlowego jest przedsiębiorstwem o charakterze użyteczności publicznej, którego nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a ponadto utrzymanie w należytym stanie technicznym całego posiadanego majątku.

Spółka wykonuje zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, natomiast przez zbiorowe odprowadzanie ścieków działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Miasto Bydgoszcz.

Bydgoskie Wodociągi, jak każde prężnie działające przedsiębiorstwo ma jasno wyznaczoną i określoną wizję i misję, według których postępuje każdego dnia.

WIZJA

„DOSTAWA ZDROWEJ WODY I OCHRONA ŚRODOWISKA".

MISJA

„CIĄGLE SIĘ DOSKONALIMY, DBAMY O SATYSFAKCJĘ KLIENTÓW I ZADOWOLENIE PRACOWNIKÓW"

W 2019 roku do odbiorców dostarczono 16,7 mln m3 wody oraz odprowadzono 17,6 mln m3 ścieków i 4,3 mln m3 wód opadowych.
W dniu 31.12.2019 r. zarejestrowanych było 29.797 odbiorców w tym :

 • odbiorcy indywidualni 25.922
 • zakłady przemysłowe 318
 • pozostali odbiorcy 3.551
 • gminy 6

Na dzień 31.12.2019 r. długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez MWiK w Bydgoszczy  wynosiła 1.057,49 km, w tym:

 • magistrali 126,49 km
 • sieci rozdzielczej   633,36 km
 • przyłączeń  297,64 km

Średni wiek eksploatowanej przez MWiK sieci wodociągowej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2019 r. wynosił:

 • od 0 do 5 lat - 2,8%
 • od 5 do 10 lat - 9,2%
 • od 10 do 20 lat - 28,2%
 • od 20 do 30 lat - 14,2%
 • od 30 do 40 lat - 13,5%
 • od 40 do 50 lat - 10,3%
 • powyżej 50 lat - 22,8%

Długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez MWiK na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 881,52 km, w tym :

 • sanitarnej 711,76 km
  • z czego w układzie piętrowym 223,48 km
 • przyłączeń 169,76 km

 

Średni wiek sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2019 r.:

 

 • do 5 lat - 2,8%
 • od 5 – 10 lat - 24,6%
 • od 10 – 20 lat - 16,8%
 • od 20 – 30 lat - 16,9%
 • od 30 – 40 lat - 11,2%
 • powyżej 40 lat - 27,7%

 

Długość sieci kanalizacji deszczowej eksploatowanej przez MWiK na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 506,30 km, w tym :

 • sieć deszcowa w układzie pojedynczym 280,71 km
 • sieć deszcowa w układzie piętrowym 223,74 km
 • przyłączeń 1,85 km

 

 

Średni wiek sieci kanalizacji deszczowej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2019 r.:

 

 • do 5 lat - 0,0%
 • od 5 – 10 lat - 6,9%
 • od 10 – 20 lat - 8,8%
 • od 20 – 30 lat - 24%
 • od 30 – 40 lat - 5,3%
 • powyżej 40 lat - 55%