Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków  odbywa się na koszt odbiorcy.

Wodomierz ogrodowy należy zamontować zgodnie z wytycznymi, które można pobrać bezpłatnie poniżej.

Fakt zamontowania wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków zgodnie z warunkami technicznymi należy zgłosić inspektorowi technicznemu, który  dokona sprawdzenia podejścia pod wodomierz oraz dokona odbioru technicznego tego wodomierza poprzez jego oplombowanie i tym samym przejęcie do rozliczania.

Odliczniki ścieków odczytywane są i rozliczane w terminie określonym w umowie.

Odlicznik ścieków służy do pomiaru ilości wody bezzwrotnie pobranej do produkcji, a więc nienaliczana jest od tej ilości opłata za ścieki.

Wodomierze ogrodowe i odliczniki ścieków dostarcza i montuje właściciel nieruchomości, a ich odczyt dokonywany jest tylko w terminie ważności cechy legalizacyjnej.

Sprawdzenie podejścia pod wodomierz lokalowy/ogrodowy
Cena netto: 104,41 zł/szt.
Cena brutto VAT 8%: 112,76 zł/szt.

Odbiór techniczny wodomierza lokalowego (ogrodowego)
Cena netto: 25,19 zł/szt.
Cena brutto VAT 8%: 27,21 zł/szt.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content