W jaki sposób wybudowane w ramach zrealizowanego przez MWiK projektu modernizacji deszczówki zbiorniki retencyjne chronią miasto i mieszkańców przed skutkami zmian klimatycznych? Jak zbudowany system odwodnienia miasta wpisuje się w strategię „smart”, a także – jakie rozwiązania typu „smart” znajdują zastosowanie w sieciach i obiektach wodociągowych? To tylko niektóre tematy, które zostały przedstawione podczas zorganizowanej przez MWiK w Bydgoszczy II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Bydgoszcz Smart City. Rozwiązania, realizacje i perspektywy rozwoju”. 

Konferencję podzielono na dwa bloki. W pierwszym podsumowano realizację projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy”. Omówiono także tematykę eksploatacji zbiorników retencyjnych w kontekście jakości wód deszczowych, wykorzystania modelu hydrodynamicznego w planowaniu retencji, ponadto pokazano, jak aplikacje GIS wspierają zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi i odwodnienia miejskiego.

Druga część konferencji natomiast była poświęcona w całości tematyce wdrażania systemów “smart” jako drodze do inteligentnego zarządzania zasobami, takimi jak woda pitna. A wszystko to w kontekście widocznych już zmian klimatu i zagrożeń związanymi z niedoborami wody. Spotkanie zakończył  panel dyskusyjny.

Bydgoska konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem krajowych wodociągów, samorządów, naukowców z wielu ośrodków naukowych. Wśród prelegentów i ekspertów byli reprezentanci Ministerstwa Klimatu i Środowiska, UM w Bydgoszczy, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki Bydgoskiej, a także MWiK.

Wszystkie zaprezentowane na konferencji innowacyjne i wdrożone do eksploatacji w branży wod-kan rozwiązania oraz systemy z obszaru „smart” powstały w Bydgoszczy. Mają one znaczenie  w zarządzaniu miastem wobec wyzwań przyszłości, w tym zmian klimatycznych.

– Takie projekty będą powstawały w innych miastach, a my mamy to szczęście, że jako Bydgoszczanie jesteśmy chronieni przed nawalnymi deszczami – mówił o zakończonym projekcie budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej Prezes MWiK w Bydgoszczy Stanisław Drzewiecki. – To jest unikalne miejsce – właśnie Bydgoszcz i MWiK. Tutaj – przy tych dużych projektach – powstaje nowa wiedza i to jest wspaniały „poligon” – podkreślał prof. Paweł Licznar z Politechniki Warszawskiej.

Cel konferencji, jakim było rozpropagowanie rozwiązań związanych z gospodarką wodną, a w szczególności z retencją zbiornikową, został w pełni osiągnięty.  Konferencja była również okazją ku temu, by po raz pierwszy pokazać, jak napełniają się i opróżniają zbiorniki retencyjne, jak zbudowana jest instalacja, dzięki której są one przystosowane do podlewania zieleni, a także – w jaki sposób naturalne stawy i oczka wodne zostały przygotowane do pełnienia retencyjnej roli.

Poniżej prezentujemy linki do filmów prezentowanych w trakcie konferencji:

  1.  Podsumowanie Konferencji
  2. Idea Projektu
  3. Zbiorniki otwarte
  4. Zbiornik przy ulicy Wiatrakowej
  5. Zbiornik Aleje Ossolińskich
  6. Instalacja w zbiorniku przy Placu Wolności
  7. Zbiornik przy Placu Wolności

Systematycznie będziemy również umieszczać prezentacje omawiane w trakcie konferencji

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content