MWiK jako Spółka prawa handlowego jest przedsiębiorstwem o charakterze użyteczności publicznej, którego nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a ponadto utrzymanie w należytym stanie technicznym całego posiadanego majątku.

Spółka wykonuje zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, natomiast przez zbiorowe odprowadzanie ścieków działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Miasto Bydgoszcz.

Bydgoskie Wodociągi, jak każde prężnie działające przedsiębiorstwo ma jasno wyznaczoną i określoną wizję i misję, według których postępuje każdego dnia.

WIZJA

„DOSTAWA ZDROWEJ WODY I OCHRONA ŚRODOWISKA“.

MISJA

„CIĄGLE SIĘ DOSKONALIMY, DBAMY O SATYSFAKCJĘ KLIENTÓW I ZADOWOLENIE PRACOWNIKÓW”

W 2021 roku do odbiorców dostarczono 16,0 mln m3 wody oraz odprowadzono 17,3 mln m3 ścieków i
7 mln m3 wód opadowych.
W dniu 31.12.2021 r. zarejestrowanych było 29.993 odbiorców w tym :

 • odbiorcy indywidualni 26.098
 • odbiorcy przemysłowi 294
 • pozostali odbiorcy 3.595
 • gminy 6

Na dzień 31.12.2021 r. długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez MWiK w Bydgoszczy  wynosiła 1.071,36 km, w tym:

 • magistrali 126,49 km
 • sieci rozdzielczej   639,80 km
 • przyłączeń  305,07 km

Średni wiek eksploatowanej przez MWiK sieci wodociągowej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2021 r. wynosił:

 • od 0 do 5 lat – 3,2%
 • od 6 do 10 lat – 2,8%
 • od 11 do 20 lat – 31,9%
 • od 21 do 30 lat – 15,1%
 • od 31 do 40 lat – 12,7%
 • od 41 do 50 lat – 12,1%
 • powyżej 50 lat – 22,2%

Długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez MWiK na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 888,51 km, w tym :

 • sanitarnej 715,59 km
  • z czego w układzie piętrowym 223,48 km
 • przyłączeń 172,92 km

Średni wiek sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2021 r.:

 • do 5 lat – 2,4%
 • od 6 – 10 lat – 7,7%
 • od 11 – 20 lat – 28,2%
 • od 21 – 30 lat – 20,9%
 • od 31 – 40 lat – 10,8%
 • od 41 – 50 lat – 9,1%
 • powyżej 50 lat – 20,9%

Długość sieci kanalizacji deszczowej eksploatowanej przez MWiK na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 505,29 km, w tym :

 • sieć deszczowa w układzie pojedynczym 279,70 km
 • sieć deszczowa w układzie piętrowym 223,74 km
 • przyłączeń 1,85 km

Średni wiek sieci kanalizacji deszczowej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2021 r.:

 • od 0 – 10 lat – 2,8%
 • od 11 – 20 lat – 8,5%
 • od 21 – 30 lat – 27,3%
 • powyżej 30 – 61,4%

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content