Za nami Bydgoszcz Smart City. Potrzeby, realizacje i perspektywy rozwoju – konferencja, która zgromadziła wielu przedstawicieli  ośrodków miejskich w Polsce, mających wpływ na sprawność i skuteczność zarządzania rozwojem Inteligentnego Miasta. Celem tej konferencji było zaprezentowanie oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu nowoczesnych technologii wykorzystywanych w różnych aspektach zarządzania miastem, a w szczególności systemach wodno-kanalizacyjnych, jak również omówienie możliwości współpracy przemysłu hi-tech i środowisk akademickich z podmiotami infrastruktury krytycznej. I ten cel został z pewnością osiągnięty! Część tematów konferencji wpisało się również w działania proekologiczne samorządów oraz przedsiębiorstw i instytucji wdrażających na co dzień założenia idei Smart City. Jak podkreślił prof. Paweł Licznar “To nie jest tylko konferencja Smart, ale konferencja pomiędzy Smart a Inteligent”. Potwierdził to przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Michał Oleszko, który podkreślał jak ważna jest kompleksowość w dziedzinie współczesnego budownictwa, która ma zapewnić budynkowi zminimalizowanie kosztów użytkowania takiego budynku – nawet do zera.

Czy Bydgoszcz jest już Smart? To pytanie zadawał sobie chyba każdy uczestnik bydgoskiej konferencji. “To co osiągnęliśmy to jest dopiero początek drogi. Jest bardzo wiele do zrobienia i tak naprawdę ten projekt się nigdy nie skończy. Zawsze będziemy coś, w ramach filozofii Smart, w mieście zmieniać, ulepszać, bo na rzecz środowiska. mieszkańców” – tłumaczył Prezes MWiK Stanisław Drzewiecki.

Ważnym punktem odniesienia bydgoskiej konferencji były, istotne z punktu widzenia miasta i mieszkańców, dotychczasowe doświadczenia i perspektywy aplikacji nowoczesnych technologii w realizacji projektów MWiK w Bydgoszczy, w tym szczególnie – w zakresie realizacji koncepcji ”miasta gąbki” w procesie budowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej. Jak podkreślała Maria Wasiak wiceprezydent Miasta Bydgoszczy “(…) konferencja skupia się na jednym aspekcie Smart, ale bardzo ważnym. Jesteśmy w nieprzypadkowym miejscu – miejscu, które ma duże znaczenie dla tego, jak będzie wyglądała Bydgoszcz. Robimy sobie duże nadzieje, że będzie miała porządną infrastrukturę wodną, będzie “miastem gąbką” i będzie miastem przyjaznym środowiskowo, dzięki gospodarce wodnej”.

Już w najbliższym czasie zamieścimy wszystkie prezentacje, które były prezentowane w czasie konferencji Bydgoszcz Smart City. Potrzeby, realizacje i perspektywy rozwoju. Dla wszystkich tych, którzy chcieliby powrócić do wystąpień poszczególnych prelegentów udostępniamy link do wykładów

Zapraszamy również do obejrzenia krótkiego podsumowania konferencji

Poniżej wspomnienia w obiektywie

 

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content