Celem konferencji, jest zaprezentowanie oraz przedyskutowanie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w różnych aspektach zarządzania miastem, jak również możliwości współpracy przemysłu hi-tech i środowisk akademickich z podmiotami infrastruktury krytycznej miasta. Ważnym punktem odniesienia będą istotne z perspektywy miasta i mieszkańców osiągnięcia Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy w zakresie wdrażania pilotażowego, pionierskiego projektu modernizacji sieci kanalizacji deszczowej pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”. Podczas konferencji chcemy przekazać nasze doświadczenia w tworzeniu zielono-niebieskiej infrastruktury w przestrzeni miejskiej, zwiększającej odporność miasta na skutki zmian klimatycznych, jak również podnoszącej bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

Wierzymy, że konferencja przyczyni się do promocji Bydgoszczy jako miasta nowoczesnego, otwartego na wdrażanie idei smart city, wykorzystującego nowoczesne technologie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji i wpisania jej jako stały element związany ze szkoleniami branżowymi i konsolidacją środowiska branżowego.

Już wkrótce (od 17.08) ruszy elektroniczna rejestracja.

Program Konferencji

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content