Do maja 2021 roku cena wody i ścieków nie ulegnie zmianie! Za m3 wody zapłacimy dokładnie tyle samo co w roku 2020  czyli 4,77 zł netto, a za ścieki 4,88 zł netto. Zmianie nie ulegnie również ilość grup abonamentowych.

Opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych wynosi:

  • w roku 2020 – 4,04 zł/m³ netto (4,36 zł/ m³ brutto).
  • w roku 2021 – 4,44 zł/m³ netto (4,80 zł/ m³ brutto).
  • w roku 2022 – 4,88 zł/m³ netto (5,27 zł/ m³ brutto) 

Na podstawie danych IMiGW w 2021 roku do rozliczeń przyjęto średnoroczną ilość opadów na poziomie 0,5552 m3/m(w 2020 roku do rozliczeń przyjęto średnoroczną ilość opadów na poziomie 0,5606 m3/m2).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content