Aktualności|

W środę (29.03) w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska podpisano umowę w sprawie unijnego dofinansowania budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Przedsięwzięcie będzie kosztowało ponad 216 mln zł przy blisko 130 mln zł dofinansowania. To największa jak dotąd inicjatywa finansowana ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach tego typu projektów. Tym samym Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o. o stały się beneficjentem unijnego działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, (typ projektów 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi).

Umowę na dofinansowanie podpisali: Roman Wójcik – zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Stanisław Drzewiecki – prezes zarządu MWiK i Włodzimierz Smoczyński – dyrektor ds. rozwoju MWiK.Celem tego dużego przedsięwzięcia jest maksymalne zatrzymanie i wykorzystanie wód opadowych, m.in. do podlewania zieleni miejskiej, wprowadzenia (po podczyszczeniu) do stawów lub oczek wodnych. Projekt przyczyni się do minimalizacji podtopień budynków oraz zalewania ulic, a także zmniejszy zużycie wody z sieci miejskiej związane z podlewaniem zieleni.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę 14 km sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę 90 km sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę 81 urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (zbiorniki retencyjne, podczyszczalnie ścieków deszczowych, instalacje do nawadniania terenów zielonych). Spodziewany efekt ekologiczny projektu to ok. 37 tys. m. sześciennych objętości retencjonowanej wody.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content