Ubiegłoroczna konferencja „Bydgoska retencja +2050. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych – doświadczenia bydgoskie” spotkała się z dużym zainteresowaniem, a ponad 140 uczestników zgłosiło chęć i potrzebę dalszej dyskusji na temat zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w oparciu o bydgoskie doświadczenia. I tak też się stanie. 8 listopada br. w Hali Pomp rozpoczęła się II konferencja naukowo-techniczna, która jest kontynuacją projektu Bydgoska retencja +2050 i kolejnym etapem weryfikacji bydgoskich osiągnięć – tym razem w zakresie tworzenia standardów dla wód opadowych.

– Chcieliśmy pokazać naszą ścieżkę, nasze osiągnięcia w tym zakresie, tym bardziej, że koncepcja opracowania standardów i organizacja tematycznej konferencji wpisuje się w potrzebę większości przedsiębiorstw wodociągowych,  przed którymi jest perspektywa „przejęcia deszczówki” – mówił prezes MWiK Stanisław Drzewiecki. Podobne wnioski sformułowano w trakcie „Śląskiego Forum Wodociągowego” na początku lipca 2018r., podczas którego skierowano do przedsiębiorstw wodociągowych prośbę o rozważenie zagospodarowania wód opadowych. W tegorocznej konferencji, pt. „BYDGOSKA RETENCJA +2050 – Standardy dla wód opadowych – modelowanie, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja”  zaprezentowano standardy, które stworzyliśmy po konsultacji z ekspertami z tych ośrodków w Polsce, które mają własne doświadczenia i osiągnięcia w tym zakresie – podkreśla prezes MWiK.

Konferencja miała formę warsztatów, podczas których prezentowano i omawiano przygotowane propozycje. W efekcie dążyliśmy do opracowania zwięzłych i przydatnych materiałów przede wszystkim w projektowaniu, modelowaniu, wykonawstwie, eksploatacji i innych aspektach zagospodarowania wód opadowych. Stworzone pierwsze standardy dla wód opadowych zamierzamy rozpowszechnić, tak by i inne miasta mogły skorzystać z wypracowanych w Bydgoszczy wzorców.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content