Poniżej zamieszczone są wszystkie druki, które można pobrać z naszej strony. Każda “sprawa” opisana jest tutaj

 1. Aktualizacja danych w zakresie zapotrzebowania wody
 2. Wzór umowy
 3. Wniosek o rozłożenie należności na raty
 4. Wniosek o zmianę terminu zapłaty
 5. Oświadczenie w zakresie odprowadzania wód opadowych – gospodarstwa domowe
 6. Oświadczenie w zakresie odprowadzania wód opadowych – pozostali klienci
 7. Wniosek o odbiór przyłącza kanalizacyjnego deszczowego
 8. Wniosek o wydanie warunków na przebudowę przyłącza 
 9. Wniosek o odbiór i włączenie do sieci przyłącza wodociągowego
 10. Wniosek o odbiór i włączenie do sieci przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego
 11. Wniosek o zmianę maksymalnego zapotrzebowania na wodę ścieki
 12. Wniosek o wydanie warunków technicznych na przeniesienie wodomierza głównego
 13. Wniosek o zamontowanie wodomierza równorzędnego (dotyczy  warunków wydanych do 31.12.2020 r.)
 14. Wniosek o wydanie warunków technicznych na wodomierze lokalowe
 15. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci
 16. Wniosek o wydanie warunków technicznych – przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
 17. Wniosek o wydanie warunków na przeniesienie wodomierza głównego
 18. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
 19. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji
 20. Wniosek o przyjęcie przyłącza do odpłatnej eksploatacji
 21. Wniosek o uruchomienie istniejącego przyłącza wodociągowego
 22. Wniosek o podanie informacji
 23. Wniosek o odbiór wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
 24. Wniosek o odbiór i oplombowanie wodomierzy lokalowych
 25. Wniosek o naniesienie sieci
 26. Wniosek o zawarcie umowy
 27. Zgłoszenie zmiany adresu
 28. Zawiadomienie o utracie tytułu prawnego do nieruchomości/lokalu
 29. Wytyczne montażu wodomierzy ogrodowych
 30. Wniosek o rozwiązanie umowy
 31. Wniosek o zamontowanie wodomierza głównego
 32. Formularz zgłoszenia szkody MWiK – pojazd
 33. Formularz zgłoszenia szkody MWiK – mienie
 34. Protokół zdawczo-odbiorczy

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content