Opadł już kurz po III konferencji „Bydgoska Retencja +2050”. Przed monitorami zgromadziliśmy ponad 380 osób, które wytrwale śledziły prezentacje naszych ekspertów zadając wiele ciekawych i szczegółowych pytań. Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli nam w wędrówce po ścieżce bydgoskich doświadczeń w zakresie zielono niebieskiej – infrastruktury. Tym, którzy nie zdążyli się zarejestrować, lub chcieliby raz jeszcze posłuchać o tematach poruszanych w trakcie konferencji przekazujemy link do nagrania z Konferencji.

Załączniki:

Aleksandra Rajczyk, Pałacyk Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy – koncepcja zielono-niebieskich rozwiązań

Aleksandra Kowalska, Szkoła z zielono-niebieskim klimatem

Stanisław Drzewiecki, Geneza zielono – niebieskich rozwiązań MWiK w Bydgoszczy

Hanna Bukowska, Retencja powierzchniowa w gospodarce przestrzennej miasta

Bartłomiej Szatkowski, Przyczyny ograniczenia odpływu z posesji do kanalizacji…

Piotr Nalazek, Praktyczne doświadczenia z renowacji urządzeń i kanalizacji

Paweł Licznar, Cyfryzacja dla zielono-niebieskich rozwiązań

Bartłomiej Szatkowski, Planowanie rozwiązań zielono – niebieskich

Wiesława Kasperska Wołowicz, Użyteczne wskaźniki agrometeorologiczne w gospodar.

Agnieszka Kociuga Cendrowska, Dobór urządzeń do oczyszczania wód opadowych

Jakub Wysocki, Budowa Zbiornika retencyjnego nr 4 w ulicy Kolbego w Bydgoszczy

Jacek Cieściński, Zagospodarowanie wód opadowych w Schronisku dla zwierząt w Byd

Justyna Wolna, Łąki kwietne na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Czyżkówko” w Byd

Mirosława Chabowska, Deszcz To Zysk – kampanie edukacyjne i medialne jako… 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content