Aktualności|

Z myślą o bydgoskich firmach, zakładach produkcyjnych i instytucjach, opracowaliśmy pakiet materiałów informacyjnych o usługach specjalistycznych świadczonych przez naszą Spółkę. Spośród ponad 50 usług wybraliśmy te, które najlepiej odpowiadają potrzebom lokalnych Przedsiębiorców.

Oferujemy między innymi:

  • usługę „Projektujemy i budujemy”, w ramach której kompleksowo wykonujemy przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne sanitarne i kanalizacyjne deszczowe,
  • naprawy, czyszczenia i przeglądy już istniejących przyłączy kanalizacyjnych,
  • remonty i dezynfekcje przyłączy wodociągowych,
  • doradztwo technologiczne w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej,
  • obsługę obiektów i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
  • badania wody, ścieków i osadów.

Pakiet informacyjny zawiera kompleksową charakterystykę prac wykonywanych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy – sp. z o.o. na rzecz organizacji, które posiadają podpisaną ze Spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem materiałów zapraszamy do kontaktu:

Dział Marketingu
tel. 52 58 60 995
mob. 885 905 434
e-mail:
marketing@mwik.bydgoszcz.pl

W treści wiadomości lub w trakcie rozmowy prosimy podać: nazwę i NIP firmy, imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lub adres e-mail do wysyłki materiałów.

Pakiet udostępniamy bezpłatnie.

Serdecznie zapraszamy!

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content