8.11.2018 w Hali Pomp rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowo-techniczna, w której wzięli udział specjaliści MWiK, eksperci, przedstawiciele ośrodków naukowych w kraju. Konferencja „Bydgoska retencja +2050 -Standardy dla wód opadowych – modelowanie, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja” jest kontynuacją projektu o nazwie „Bydgoska retencja +2050” i ważnym etapem weryfikacji bydgoskich osiągnięć w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.

Koncepcja konferencji zakładała dyskusję oraz warsztaty problemowe związane ze standardami (wytycznymi) jakości usługi odwodnienia miast. Prezentowane były doświadczenia istniejących operatorów z miast, które zrealizowały zadania inwestycyjne i eksploatują konkretne obiekty i sieci. Na warsztatach w grupach tematycznych przygotowane wcześniej propozycje standardów były omawiane i udoskonalane. W efekcie prac mają powstać zwięzłe i przydatne materiały, które zostaną upublicznione. Zamysłem jest, by mogły mieć zastosowanie nie tylko w Bydgoszczy, ale także w innych miastach. Opracowane standardy będą wkładem bydgoskich Wodociągów w tworzenie dobrych wzorców, dzięki którym problemy związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych będą rozwiązywane w sposób systemowy i najbardziej korzystny dla mieszkańców – podkreśla Prezes MWiK Stanisław Drzewiecki.
W drugim dniu konferencji  zaplanowano wycieczkę fakultatywną, podczas której uczestnicy konferencji zwiedzili pilotażową stację badawczą wód opadowych, która zainstalowana jest na terenie Stacji Uzdatniania Wody SW4 Czyżkówko w Bydgoszczy.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content