Aktualności|

W nawiązaniu do licznych pytań o stanowisko bydgoskich wodociągów w sprawie wyroku WSA z dnia 7.06 br. Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp z o.o. („Spółka”) informuje, iż wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 czerwca 2022 r. sygn. akt II SA/Bd 1018/21, odnośnie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr XVIII/418/19 z dnia 27 listopada 2019 r. został zaskarżony w całości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak dotąd – sprawa jest w toku, a tym samym nie ma w niej ostatecznego rozstrzygnięcia. Chociaż wyrok został zaskarżony w całości, to jednak należy podkreślić, że w  części był on  korzystny dla skarżących z uwagi na to, iż potwierdził prawidłowość działania Rady Miasta Bydgoszczy odnośnie podstawy prawnej pobierania opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych na podstawie art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej.

Zwracamy uwagę, że stwierdzenie „podatek od deszczu” wprowadza w błąd opinię publiczną, jako że opłaty uiszczane są w zamian za usługę odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, którą „Spółka” świadczy nieprzerwanie na podstawie umów zawartych z odbiorcami usługi i ponosi w związku z tym określone koszty. Jednocześnie informujemy, że odbiorcy usługi w dalszym ciągu są zachęcani do zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych we własnym zakresie. Konkretne rozwiązania zostały zaproponowane przez „Spółkę” w kampanii informacyjnej, w tym m.in. w publikacji pn. „ Katalog zielono – niebieskiej infrastruktury. Część II. Wytyczne i rozwiązania”

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content