Aktualności|

W związku z okresem jesienno – zimowym i prawdopodobnym spadkiem temperatur Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z o.o. przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorstwom i instytucjom na terenie miasta Bydgoszczy o konieczności:

  • odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem, zwłaszcza w pomieszczeniach nieogrzewanych, wraz z wykonaniem izolacji cieplnej na wodomierzach, umożliwiającej  dokonywanie odczytów wskazań poboru wody, odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw,
  • zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji,
  • odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw.

Jednocześnie zwracamy uwagę na potrzebę skuteczniejszego chronienia wodomierzy przed uszkodzeniem czy zaginięciem. Brak odpowiedniego postępowania może być przyczyną awarii i strat, które mogą ponieść nasi klienci.

Ewentualne awarie będące skutkiem oddziaływania niskich temperatur należy niezwłocznie zgłaszać:

  • w przypadku uszkodzeń miejskiej sieci wodociągowej na numery służb dyspozytorskich tel. 994 i 52 586-08-04,
  • w przypadku uszkodzeń wodomierzy na numer 52 58 60 643

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content