Aktualności|

W związku z okresem jesienno-zimowym i prawdopodobnym spadkiem temperatur Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z o.o. przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorstwom i instytucjom na terenie miasta Bydgoszczy o konieczności:

– odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem, zwłaszcza w pomieszczeniach nieogrzewanych, wraz z wykonaniem izolacji cieplnej na wodomierzach, umożliwiającej  dokonywanie odczytów wskazań poboru wody, odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw, zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Jednocześnie zwracamy uwagę na potrzebę skuteczniejszego chronienia wodomierzy przed uszkodzeniem czy zaginięciem. Brak odpowiedniego postępowania może być przyczyną awarii i strat, które mogą ponieść nasi klienci.

Ewentualne awarie będące skutkiem oddziaływania niskich temperatur należy niezwłocznie zgłaszać:

  • w przypadku uszkodzeń miejskiej sieci wodociągowej na numery służb dyspozytorskich tel. 994 i 52 586-08-04,
  • w przypadku uszkodzeń wodomierzy na numer 52 58 60 644

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content