Zgłoszenia awarii miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zgłoszenia wycieków
na wodomierzu głównym przyjmujemy pod numerem alarmowym 994 lub tel. 52 58 60 804 – przez całą dobę.

Pogotowie wod-kan MWiK wykonuje odpłatnie następujące usługi:

– zamykanie zasuwki przyłącza wodociągowego w razie awarii instalacji wewnętrznej,

– usuwanie niedrożności przyłącza kanalizacyjnego na zewnątrz budynku.

Zlecenia prosimy kierować na numer 994 lub 52 58 60 804.

Pozostałe usługi, dotyczące prac na instalacjach klienta, MWiK realizuje w ramach usług specjalistycznych  https://www.uslugi-mwik.bydgoszcz.pl/

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content