Aktualności|

rzut z lotu ptaka na budowę zbiornika retencyjnego na Placu Wolnosci

Bydgoskie wodociągi podpisały już wszystkie umowy na zadania projektowe w ramach projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy”.

Wartość całego projektu to 296 mln zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 175,5 mln zł.

W ramach tego projektu do realizacji zostało wyznaczonych 108 zadań projektowych – 19 zadań zrealizowanych zostało przez poprzedniego Wykonawcę, z którym MWiK odstąpił od umowy z winy Wykonawcy; 7 zadań zrealizowano siłami własnymi MWiK, realizację pozostałych zadań podzielono na etapy w których: 11 zadań zrealizowano jako etap I i IIa, natomiast 71 zadań realizowano w ramach 17 podpisanych w 2023r. umów.

Zadania te obejmują przede wszystkim budowę nowych kanałów deszczowych, przebudowę już istniejących oraz budowę zbiorników retencyjnych, których zadaniem będzie przede wszystkim gromadzenie nadmiaru wód opadowych w trakcie deszczy nawalnych i swobodne wykorzystanie ich w trakcie dni suchych np. do podlewania zielonych terenów miejskich.

Wszystkie prace umożliwiające funkcjonowanie niżej wymienionych obiektów zostały zasadniczo zakończone. Obiekty te zostały włączone do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. Do wykonania pozostały jedynie prace polegające na uporządkowaniu terenu i dokończeniu odtworzenia nawierzchni.

 1. ul. Kcyńska – przebudowa kanału deszczowego
 2. ul. Solskiego / ul. Lenartowicza – budowa zbiornika infiltracyjnego – dokończenie robót
 3. ul. Grobla – przebudowa kanalizacji deszczowej
 4. ul. Mikołaja Reja – przebudowa kanału piętrowego
 5. w rejonie ul. Kasztanowej i Kamiennej – budowa kanału deszczowego
 6. ul. Szubińska – budowa kanału deszczowego
 7. wzdłuż ul. Filareckiej – budowa kanału deszczowego
 8. w ul. Strzeleckiej – przebudowa kanału deszczowego
 9. ul. Wały Jagiellońskie – Zbiornik retencyjny – dokończenie robót
 10. ul. Sułkowskiego od ul. Dwernickiego do ul. Kamiennej – budowa kanału deszczowego
 11. ul. Wyszogrodzka – budowa zbiornika retencyjnego podziemnego
 12. w rejonie ul. 11 Listopada (ul. Gdańska –  zbiornik retencyjny), budowa kanału deszczowego w rejonie ul. 11 Listopada (ul. Gdańska / ul. 11 Listopada)
 13. Stary Port – oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych.
 14. ul. Rekinowa/ul. Tuńczykowa – adaptacja istniejącego naturalnego zbiornika wodnego
 15. ul. Grunwaldzka/ul. Łowiskowa – adaptacja istniejącego naturalnego zbiornika wodnego
 16. ul. Podgórna – budowa zbiornika retencyjnego
 17. ul. Wiatrakowa – regulacja przepływu w kanale deszczowym
 18. ul. Gołębia/ul. Gnieźnieńska –  budowa kanału deszczowego
 19. ul. Krakowska – budowa kanału deszczowego, na odcinku od posesji 18 do wylotu.
 20. ul. Krakowska – budowa wylotu.
 21. ul. Krakowska/Jagiellońska  – budowa kanału deszczowego, na odcinku od ul. Chopina do posesji nr 18 w ul. Krakowskiej
 22. ul. Bernardyńska/Stary Port – oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych.
 23. Rybi Rynek –  oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wylotem do rzeki Brdy.
 24. ul. Powstańców Wielkopolskich/ul. Gajowa – budowa zbiornika retencyjnego
 25. ul. Żwirki i Wigury – budowa zbiornika retencyjnego
 26. rejon ul. Wyszyńskiego – budowa zbiornika retencyjnego
 27. Pl. Kościeleckich – budowa zbiornika retencyjnego
 28. rejon ul. Sportowej (Skwer Noakowskiego/ul. Sportowa) – budowa zbiornika retencyjnego, kanału deszczowego
 29. ul. Curie – Skłodowskiej/ul. Kurpińskiego – budowa zbiornika retencyjnego
 30. ul. Jeziorna/ul. Łowiskowa – adaptacja istniejącego naturalnego zbiornika wodnego
 31. ul. Mazowiecka – budowa kanału deszczowego
 32. ul. Kormoranów – budowa retencji kanałowej
 33. ul. Stawowa/ul. Orłowity – budowa zbiornika retencyjnego
 34. ul. Odrzańska – budowa zbiornika retencyjnego
 35. ul. Grudziądzka/ul. Poznańska – budowa zbiornika retencyjnego
 36. ul. Kordeckiego/Pl. Poznański – budowa zbiornika retencyjnego
 37. w rejonie ul. Nakielskiej – upust do Kanału Bydgoskiego
 38. Ulica Wyszyńskiego – budowa kanałów deszczowych
  • w ul. Wyszyńskiego od ul. Kamiennej w rejonie Ronda Fordońskiego – budowa kanału deszczowego
  • w rejonie skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Głowackiego, Chodkiewicza i Cichej – budowa kanału piętrowego
  • w rejonie skrzyżowania ulic Wyszyńskiego i Powstańców Wlkp. – budowa kanału deszczowego
  • Rondo Skrzetuskie– budowa kanału deszczowego
 39. ul. Wyszogrodzka – budowa oczyszczalni wód opadowych i roztopowych
 40. rejon ulic Muszlowej i Planktonowej – adaptacja istniejącego naturalnego zbiornika wodnego
 41. rejon ulic Głębinowej i Kutrowej – adaptacja istniejącego naturalnego zbiornika wodnego
 42. ul. Waleniowa/ul. Kolbego – budowa zbiornika retencyjnego
 43. ul. Grunwaldzka/ul. Wróblowa – budowa zbiornika retencyjnego infiltracyjnego
 44. ul. Gdańska/Pl. Wolności – budowa zbiornika retencyjnego
 45. ul. Polanka i ul. Swarzewska – budowa kanału deszczowego
 46. ul. B. Śliwińskiego (do Przodowników Pracy) w Bydgoszczy – rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika retencyjnego
 47. Plac Weyssenhoffa – budowa zbiornika retencyjnego
 48. Al. Ossolińskich – budowa zbiornika retencyjnego i kanału deszczowego
 49. ul. Mickiewicza – zbiornik retencyjny
 50. ul. Słowackiego zbiornik retencyjny
 51. ul Gdańska/ul. Mickiewicza zbiornik retencyjny
 52. rejon ulicy Pomorskiej – rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej (wykonanie kanału deszczowego)
 53. ul. Stawowa/ul. Na Wzgórzu – budowa zbiornika retencyjnego
 54. ul. Pucka – budowa kanału deszczowego
 55. ul. Hetmańska – budowa zbiornika retencyjnego
 56. ul. Grunwaldzka/ul. Zalew – budowa zbiornika retencyjnego
 57. ul. Grunwaldzka/ul. Skośna – budowa zbiornika retencyjnego
 58. Skwer Ppor. Leszka Białego – budowa zbiornika retencyjnego
 59. ul. Ks. I. Skorupki – budowa kanału deszczowego
 60. ul. Wyszyńskiego – oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych przed wylotem
 61. ul. Staszica – budowa zbiornika retencyjnego
 62. ul. Szubińska – zbiornik retencyjny
 63. ul. Stawowa / ul. Lotników – zbiornik retencyjny
 64. ul. Ugory – zbiornik retencyjny
 65. ul. Fordońska – zbiornik retencyjny Fordońska / ul. Bałtycka 841
 66. w ul. Pięknej na skrzyżowaniu z ul. Gołębią – budowa kanału deszczowego – przebudowa kanału deszczowego w ul. Gołębiej” (ul. Piękna / ul. Gołębia)
 67. w Parku Kazimierza Wielkiego – adaptacja istniejącego zbiornika wodnego do retencjonowania wód opadowych (ul. Gimnazjalna / ul. Piotra Skargi)
 68. ul. Bocianowo – budowa kanału deszczowego
 69. w ul. Babia Wieś – budowa kanału deszczowego oraz wzdłuż pętli tramwajowej – upust do rzeki Brdy
 70. ul. Solskiego -budowa kanału deszczowego

Prace w toku

 1. ul. Kościuszki – przebudowa kanału piętrowego

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content