Aktualności|

rzut z lotu ptaka na budowę zbiornika retencyjnego na Placu Wolnosci

Bydgoskie wodociągi podpisały już wszystkie umowy na zadania projektowe w ramach projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy”. Wartość całego projektu to 258 mln zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 154,8 mln zł. W ramach tego projektu do realizacji zostało wyznaczonych 108 zadań projektowych z czego 37 zostało już wykonanych. Zadania te – realizowane w ramach wspomnianego projektu – obejmują przede wszystkim budowę nowych kanałów deszczowych, przebudowę już istniejących oraz budowę zbiorników retencyjnych, których zadaniem będzie przede wszystkim gromadzenie nadmiaru wód opadowych w trakcie deszczy nawalnych i swobodne wykorzystanie ich w trakcie dni suchych np. do podlewania zielonych terenów miejskich. Część prac prowadzonych jest w pasach zieleni miejskiej, więc nie powinny utrudniać ruchu na ulicach miasta. Gdzie możemy zobaczyć postępy prac?

Zakończone prace (trwa procedura odbiorowa)

 1. ul. Bernardyńska/Stary Port – oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych.
 2. ul. Kcyńska – przebudowa kanału deszczowego

Prace w toku

 1. Ulica Wyszyńskiego – budowa kanałów deszczowych
  • w ul. Wyszyńskiego od ul. Kamiennej w rejonie Ronda Fordońskiego – budowa kanału deszczowego
  • w rejonie skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Głowackiego, Chodkiewicza i Cichej – budowa kanału piętrowego
  • w rejonie skrzyżowania ulic Wyszyńskiego i Powstańców Wlkp. – budowa kanału deszczowego
  • Rondo Skrzetuskie– budowa kanału deszczowego
 2. ul. Wyszogrodzka – budowa oczyszczalni wód opadowych i roztopowych
 3. ul. Wyszogrodzka – budowa zbiornika retencyjnego podziemnego
 4. ul. Łowiskowa/ul. Grunwaldzka – adaptacja istniejącego naturalnego zbiornika wodnego
 5. ul. Stawowa/ul. Orłowity – budowa zbiornika retencyjnego
 6. ul. Gdańska/Pl. Wolności – budowa zbiornika retencyjnego
 7. ul. Polanka i ul. Swarzewska – budowa kanału deszczowego
 8. ul. Mikołaja Reja – przebudowa kanału piętrowego
 9. ul. Sułkowskiego od ul. Dwernickiego do ul. Kamiennej – budowa kanału deszczowego
 10. ul. B. Śliwińskiego (do Przodowników Pracy) w Bydgoszczy – rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika retencyjnego
 11. Plac Weyssenhoffa – budowa zbiornika retencyjnego
 12. Al. Ossolińskich – budowa zbiornika retencyjnego i kanału deszczowego
 13. ul. Grobla – przebudowa kanalizacji deszczowej
 14. ul. Gołębia/ul. Gnieźnieńska –  budowa kanału deszczowego
 15. ul. Gdańska – prace związane z koniecznością wykonania projektowanych włączeń budowanych zbiorników retencyjnych w ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego i Placu Wolności w istniejący kanał deszczowy
 16. ul. Mickiewicza – zbiornik retencyjny
 17. ul. Słowackiego zbiornik retencyjny
 18. ul Gdańska/ul. Mickiewicza zbiornik retencyjny
 19. ul. Żwirki i Wigury – budowa zbiornika retencyjnego
 20. ul. Kordeckiego/Pl. Poznański – budowa zbiornika retencyjnego
 21. ul. Kormoranów – budowa retencji kanałowej
 22. ul. Odrzańska – budowa zbiornika retencyjnego
 23. rejon ulicy Pomorskiej – rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej (wykonanie kanału deszczowego)
 24. ul. Grunwaldzka/ul. Wróblowa – budowa zbiornika retencyjnego infiltracyjnego
 25. Pl. Kościeleckich – budowa zbiornika retencyjnego
 26. ul. Podgórna – budowa zbiornika retencyjnego
 27. ul. Rekinowa/ul. Tuńczykowa – adaptacja istniejącego naturalnego zbiornika wodnego
 28. ul. Stawowa/ul. Na Wzgórzu – budowa zbiornika retencyjnego
 29. ul. Wiatrakowa – regulacja przepływu w kanale deszczowym
 30. ul. Waleniowa/ul. Kolbego – budowa zbiornika retencyjnego
 31. ul. Grudziądzka/ul. Poznańska – budowa zbiornika retencyjnego
 32. ul. Pucka – budowa kanału deszczowego
 33. ul. Szubińska – budowa kanału deszczowego
 34. ul. Hetmańska – budowa zbiornika retencyjnego
 35. rejon ulic Muszlowej i Planktonowej – adaptacja istniejącego naturalnego zbiornika wodnego
 36. rejon ulic Głębinowej i Kutrowej – adaptacja istniejącego naturalnego zbiornika wodnego
 37. ul. Grunwaldzka/ul. Zalew – budowa zbiornika retencyjnego
 38. ul. Grunwaldzka/ul. Skośna – budowa zbiornika retencyjnego
 39. Skwer Ppor. Leszka Białego – budowa zbiornika retencyjnego
 40. ul. Ks. I. Skorupki – budowa kanału deszczowego
 41. ul. Krakowska/Jagiellońska  – budowa kanału deszczowego, na odcinku od ul. Chopina do posesji nr 18 w ul. Krakowskiej
 42. ul. Krakowska – budowa kanału deszczowego, na odcinku od posesji 18 do wylotu.
 43. ul. Krakowska – budowa wylotu.
 44. rejon ul. Wyszyńskiego – budowa zbiornika retencyjnego
 45. ul. Powstańców Wielkopolskich/ul. Gajowa – budowa zbiornika retencyjnego
 46. rejon ul. Sportowej (Skwer Noakowskiego/ul. Sportowa) – budowa zbiornika retencyjnego, kanału deszczowego
 47. ul. Curie – Skłodowskiej/ul. Kurpińskiego – budowa zbiornika retencyjnego
 48. ul. Łowiskowa/ul. Jeziorna – adaptacja istniejącego naturalnego zbiornika wodnego
 49. Stary Port – oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych.
 50. ul. Mazowiecka – budowa kanału deszczowego
 51. ul. Wyszyńskiego – oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych przed wylotem
 52. Rybi Rynek –  oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wylotem do rzeki Brdy.
 53. ul. Staszica – budowa zbiornika retencyjnego
 54. ul. Kościuszki – przebudowa kanału piętrowego
 55. ul. Szubińska – zbiornik retencyjny
 56. ul. Stawowa / ul. Lotników – zbiornik retencyjny
 57. ul. Solskiego / ul. Lenartowicza – budowa zbiornika infiltracyjnego – dokończenie robót
 58. ul. Wały Jagiellońskie – Zbiornik retencyjny – dokończenie robót
 59. w rejonie ul. 11 Listopada (ul. Gdańska –  zbiornik retencyjny), budowa kanału deszczowego w rejonie ul. 11 Listopada (ul. Gdańska / ul. 11 Listopada)
 60. ul. Ugory – zbiornik retencyjny
 61. ul. Fordońska – zbiornik retencyjny Fordońska / ul. Bałtycka 841
 62. w ul. Pięknej na skrzyżowaniu z ul. Gołębią – budowa kanału deszczowego – przebudowa kanału deszczowego w ul. Gołębiej” (ul. Piękna / ul. Gołębia )
 63. wzdłuż ul. Filareckiej – budowa kanału deszczowego
 64. w ul. Strzeleckiej – przebudowa kanału deszczowego

W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie realizacji robót w następujących lokalizacjach:

 1. ul. Bocianowo – budowa kanału deszczowego
 2. w rejonie ul. Kasztanowej i Kamiennej – budowa kanału deszczowego
 3. ul. Solskiego -budowa kanału deszczowego
 4. w ul. Babia Wieś – budowa kanału deszczowego oraz wzdłuż pętli tramwajowej – upust do rzeki Brdy
 5. w rejonie ul. Nakielskiej – upust do Kanału Bydgoskiego
 6. w Parku Kazimierza Wielkiego – adaptacja istniejącego zbiornika wodnego do retencjonowania wód opadowych ( ul. Gimnazjalna / ul. Piotra Skargi )

Mapa Bydgoszczy z punktami budowy zbiorników retencyjnych

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content