Aktualności|

W tym roku mija 500 lat, odkąd król Zygmunt Stary wystawił dokument zezwalający na założenie w Bydgoszczy pierwszego wodociągu. Jak podają źródła historyczne, wodę czerpano z Brdy, w okolicy dzisiejszej Wyspy Młyńskiej. I choć ta pierwsza instalacja nie spełniała oczekiwań mieszkańców, właśnie ona zapoczątkowała trwający 5 wieków bogaty rozwój systemu zaopatrzenia w wodę w mieście.

Jakie były  kamienie milowe rozwoju tego systemu, który – przechodząc przez różne koncepcje budowy – dotarł do dzisiejszego poziomu bydgoskiego systemu zaopatrzenia w wodę? Czy ten system jest na tyle nowoczesny, że zapewnia mieszkańcom zdecydowanie lepsze warunki życia niż kiedyś?

Podczas obchodów 500-lecia systemu wodociągowego w Bydgoszczy (1523-2023), na które Bydgoskie Wodociągi zaprosiły w środę, 29 listopada do Hali Pomp Muzeum Wodociągów MWiK przy ulicy Gdańskiej 242,  można było poznać bogatą historię bydgoskiego systemu zaopatrzenia w wodę i uzyskać odpowiedzi na wiele pytań. Organizatorzy przygotowali interesujące wykłady z zakresu rozwoju infrastruktury wodociągowej w mieście na przestrzeni pięciu minionych stuleci, projekcję filmu oraz prezentację najnowszej książki poświęconej zbiorom Muzeum Wodociągów MWiK.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content