Nieruchomości|

Nieruchomość o łącznej powierzchni 5,4282 ha, zabudowana obiektami o charakterze przemysłowym.

Lokalizacja nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w zachodniej części miasta, w dzielnicy Prądy w odległości               w linii prostej ok. 8 km od Śródmieścia. Głównym ciągiem komunikacyjnym łączącym tę dzielnicę, z pozostałą częścią miasta jest utwardzona ul. Lisia łącząca się z ul. Nakielską.

Otoczenie nieruchomości

Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne oraz tereny wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy.

Komunikacja publiczna

Komunikacja autobusowa dostępna z ul. Lisiej ok. 500 m.

Infrastruktura techniczna na nieruchomości

  • sieć wodociągowa 0 315 mm,
  • sieć kanalizacji sanitarnej 0 400 mm,
  • sieć energetyczna.

Istniejące zagospodarowanie nieruchomości

Na nieruchomości znajduje się budynek warsztatowo-socjalny o pow. użytkowej ok. 219 rn2 oraz budynek techniczny o pow. użytkowej ok. 95 m2. Obiekty są w stanie do kapitalnego remontu. Na terenie znajdują się częściowo utwardzone drogi wewnętrzne oraz strefy zieleni. Teren kompleksu jest ogrodzony płotem betonowym prefabrykowanym. Kształt nieruchomości regularny, teren płaski. Na terenie znajduje się również budynek trafostacji, który nie stanowi części składowej nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy zatwierdzonym Uchwałą Nr 1_/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 roku opisywana nieruchomość znajduje się w obszarze obiektów technicznej obsługi miasta.

Szczegółowych informacji udziela
Dział Spraw Terenowo-Prawnych MWiK w Bydgoszczy
Tel: 52 58 60 943 (945)
Adres e-mail: itp@mwik.bydgoszcz.pl

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content