Aktualności|

Bydgoszcz była jednym z pięciu miast, które w kwietniu br. podpisały w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Na realizację Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.” Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o. uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności. Przy wartości projektu ok. 76,65 mln zł. dofinansowanie stanowi kwotę ok. 48,86 mln zł. Umowę w NFOŚiGW podpisali Prezes Zarządu MWiK Stanisław Drzewiecki i Dyrektor ds. Eksploatacji  Sławomir Rybarski.

Realizacja bydgoskiego projektu zwiększy stabilność i niezawodność procesu oczyszczania ścieków, pozwoli również na uzyskanie rezerwy operacyjnej, a także zwiększenie produkcji i wykorzystanie biogazu dla potrzeb oczyszczalni. Ważnym efektem modernizacji oczyszczalni ścieków będzie zmniejszenie jej oddziaływania na środowisko.
Z kolei głównym celem realizacji inteligentnego systemu zarządzania obiektami wodno-kanalizacyjnymi jest utworzenie spójnego systemu zarządzania.
System ten zapewni m.in. optymalizację pracy systemu wodno – kanalizacyjnego, sprawne planowanie i rozliczanie prowadzonych działań eksploatacyjnych, a także ocenę świadczonych usług.

Spodziewanym efektem ekologicznym modernizacji oczyszczalni ścieków będzie poddawanie procesom przetwarzania 7,7 tys. Mg/rok suchej masy komunalnych osadów ściekowych.

Projekt modernizacji Oczyszczalni Ścieków Kapuściska ma zostać zrealizowany do końca 2021 r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content