Aktualności|

Kolejny, ważny krok za nami. We wtorek (19.06) w siedzibie Spółki podpisano pierwsze kontrakty w ramach projektu:

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach POIS.02.01.00-00-0025/16-00.

Projekt podzielony został na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmować będzie m.in. budowę nowych kanałów deszczowych o długości ok. 14 km, budowę zbiorników retencyjnych 66 szt., budowę 22 oczyszczalni ścieków deszczowych oraz 11 wylotów do odbiorników, budowę urządzeń umożliwiających oczyszczenie i zagospodarowanie wody deszczowej na terenach zielonych oraz przebudowę kanałów deszczowych. Drugi etap dotyczyć będzie przede wszystkim renowacji i wyczyszczenia istniejących kanałów deszczowych o długości  ok. 90 km.

Podpisane kontrakty dotyczyły właśnie tego drugiego etapu. Zadanie podzielone zostało na 3 części i w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono następujących wykonawców

KONTRAKT NRPOIS.02.01.00-0025/16 – 04/1,3

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Renowacja. Część 1, Część 3.

Wykonawca: Teco Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Polaqua Spółka z o.o. z siedzibą  w Wólce Kozodawskiej

Wartość kontraktu: 47.401.402,98 PLN (włącznie z VAT)

Czas na ukończenie:  do 31 grudnia 2020 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje renowację ok. 60,8 km kanałów deszczowych:

  • Część 1 – ok. 23.3 km w dzielnicach Fordon, Brdyujście, Śródmieście, Bocianowo, Bielawy,  Oś. Leśne i Zawisza
  • Część 3 – ok. 37,5 km w dzielnicach: Jary, Błonie, Wilczak, Szwederowo, Górzyskowo, Biedaszkowo, Kapuściska, Babia Wieś, Śródmieście, Stare

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-0025/16 – 04/2

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Renowacja. Część 2.”

Wykonawca: Blejkan Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, Terlan Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Mazur Spółka z o.o. z siedzibą w Świeciu

Wartość kontraktu: 29.120.086,59 PLN (włącznie z VAT)

Czas na ukończenie:  do 31 grudnia 2020 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje renowację ok. 29,4 km kanałów deszczowych:

  • Część 2 w dzielnicach Skrzetusko, Bielawy, Oś. Leśne, Zawisza, Bartodzieje, Osowa Góra

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content