Nagordy|

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Spółka z o.o., zostały Laureatem XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego “Przyjaźni Środowisku” w kategoriach : “Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku” i “Promotor Ekologii” ( lista laureatów i wyróżnionych).

Narodowy Konkurs Ekologiczny organizowany jest już od 14 lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Głównym Organizatorem Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Przy podejmowaniu decyzji o nadaniu tytułu Laureata brana jest pod uwagę skala przedsięwzięcia, nowatorstwo, kompleksowość rozwiązań, a przede wszystkim wpływ na środowisko naturalne. Liczy się również prowadzenie działalności związanej z edukacją ekologiczną, promocją ochrony środowiska i zdrowego trybu życia, organizacją imprez proekologicznych oraz podnoszeniem świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa.”*

*więcej na stronie: http://www.przyjazni-srodowisku.pl/idea-konkursu

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content