Nagordy|

Już tradycją się stało, że symbolem odchodzącego lata jest uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu Modernizacja Roku. Jak co roku odbywa się to w zabytkowych murach Zamku Królewskiego w Warszawie.

W tegorocznej XVII Edycji Konkursu nominacje do Tytułu „Modernizacja Roku 2012” otrzymały 832 obiekty budowlane, spośród których kwalifikacje do Finału Konkursu spełniło 71 obiektów. Tytuł „Modernizacja Roku 2012” i Wyróżnienie wręczono w 13 kategoriach. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli licznych ministerstw i organów administracji państwowej. Już po raz kolejny nie zabrakło tam również nas – Bydgoskich Wodociągów. Miejskie Wodociągi odebrały z rąk Olgierda Dziekońskiego – Sekretarza Kapituły – statuetkę oraz tytuł laureata konkursu „Modernizacja Roku 2012” w kategorii „obiekty kultury” za „Modernizację zabytkowych obiektów – Hali Pomp ul. Gdańska 242 oraz Wieży Ciśnień ul. Filarecka 1 w Bydgoszcz i ich adaptacja na Muzeum Wodociągów”.

Cieszy nas ogromnie to wyróżnienie, ponieważ jest potwierdzeniem celowości naszych działań. Nie można zapominać, że celem Konkursu jest promocja przedsięwzięć modernizacyjnych ukończonych w roku 2012 wyróżniających się szczególnymi walorami. Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych. W ciągu minionych lat Konkurs stał się znakomitym sposobem popularyzacji nowych standardów w naszym budownictwie, a także formą promowania firm i instytucji przyczyniających się do ratowania architektonicznego dziedzictwa Polski.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content