„Porównanie efektywności systemu i jego elementów przed inwestycjami i obecnie” – to tytuł ogólnopolskiej konferencji w Hali Pomp, która odbyła się jako podsumowanie efektów, jakie przyniosło 13 lat inwestycji wod-kan zrealizowanych przez Spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy przy wsparciu środków unijnych.

Podczas dwudniowej konferencji z udziałem ekspertów i praktyków, na którą przybyło ponad 100 uczestników – reprezentantów firm i środowisk branżowych, środowisk naukowych, studenci bydgoskich uczelni, a także pracownicy MWiK podsumowano i zaprezentowano długotrwałe, obliczone na kilkadziesiąt lat, efekty inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wynikające z nich korzyści dla miasta i mieszkańców. Śledząc zmiany, jakim poddany został bydgoski system gospodarki wodą i ściekami, uczestnicy konferencji dowiedzieli się, w jak szerokim zakresie i w jak znaczącym stopniu inwestycje wod-kan zmieniły obraz Bydgoszczy, podniosły bezpieczeństwo i jakość życia oraz poprawiły komfort i warunki prozdrowotne mieszkańców. Dla pracowników Miejskich Wodociągów, którzy pracowali przy realizacji tych inwestycji, konferencja przyniosła nie tylko wspomnienia, ale także satysfakcję, a Prezes MWiK Stanisław Drzewiecki podziękował im za niełatwe lata pracy. 

 W programie konferencji znalazły się tematy dotyczące systemów ujmowania wody dla potrzeb bydgoskich Wodociągów, wykorzystania modeli symulacyjnych do planowania modernizacji kanalizacji deszczowej, a także zagadnienia dotyczące poprawy jakości wody w Brdzie. Rozmawiano o monitoringu systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczaniu ścieków miejskich. Tym efektom inwestycji poświęcono wiele miejsca, ponieważ to dzięki nim Bydgoszcz stała się miastem z czystą rzeką, w którym co roku odbywają się jedyne w Polsce zawody pływackie na otwartej rzece w centrum miasta, o których marzy Berlin i Londyn! 

Konferencja potwierdziła, że gdyby nie modernizacja gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, bydgoszczanie nie mieliby dziś komfortu, jakim jest czysta i zdrowa woda, którą można bez obaw pić prosto z kranu i bezpieczne życie w mieście z czystą rzeką. Ten wymiar inwestycji Prezes MWiK Stanisław Drzewiecki podkreślał w trakcie konferencji wielokrotnie, zwracając uwagę, że efektem stabilizacji systemów jest także utrzymująca się w Bydgoszczy od wielu lat stabilizacja cen za wodę. A to kolejny  – ważny wymiar i zarazem ewenement w skali kraju, będący efektem przeprowadzonych inwestycji i uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Bydgoszczy.

Załączniki:

Wykorzystanie modeli symulacyjnych do planowania modernizacji kanalizacji
Technologia zakładu uzdatniania wody Czyżkówko
Poprawa jakości wody rzeki Brdy
Oczyszczanie ścieków miejskich
Niezawodność przewodów sieci kanalizacji sanitarnej
Monitoring w eksploatacji systemu zaopatrzenia w wodę
Modernizacja i Odnowa Bydgoskiego Systemu Dystrybucji Wody
Gospodarowanie zasobami wodnymi
Efekty rekultywacji gruntów i wód podziemnych
Bydgoskie wodociągi – ocena efektywności

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content