Aktualności|

przedstawiciele instytucji podpisującej porozumienie. Od lewej Prezes Stanisław Drzewiecki, Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski, dr hab. inż. Szymon Różański z Politechniki Bydgoskiej, dr hab. inż. Marek Macko z Uniwersytetu Kazimierza WielkiegoZrewitalizowanie  terenów nadrzecznych w Koronowie i przywrócenie rzeki temu miastu to przedsięwzięcie, w sprawie którego Burmistrz Koronowa oraz przedstawiciele MWiK oraz władze bydgoskich uczelni: UKW oraz Politechniki Bydgoskiej podpisali 1 lutego br. w siedzibie MWiK list intencyjny.  Określa on zasady współpracy w przygotowaniu generalnej wizji renowacji Koronowa, szczególnie w odniesieniu do rzeki Brdy, która na skutek działania zapory w Koronowie wymaga działań, które przywrócą ja do życia.

Wizja rewitalizacji Brdy i terenów nadrzecznych zostanie opracowana podczas planowanej w Koronowie – w marcu br. konferencji naukowej, której celem jest określenie aktualnego stanu wiedzy, wskazanie dobrych praktyk i rozwiązań, a także wyłonienie kręgów wspierających UM Koronowo w działaniach zmierzających do zagospodarowania terenów nadrzecznych miasta.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content